عاشق اون لحظه ای هستم که وقتی نام مبارکت تو یک مجلس رو زبونها جاری میشه همه یک صدا صلوات ختم میکنند و تمام قد بلند میشند.....

یا رسول الله ...... پدر مهربون مسلمونا.... چقدر حس خوبیه موقع دلتنگی یادم میفته که قول شفاعتت رو بهمون دادی ..... و چقدر حس خوبیه که دلت ...همه وجودت به یه امید بزرگی گرم باشه......

و چه دلگرمیه بزرگیه وقتی با خودم زمزمه میکنم:

«استغفار وسیله محو گناهان است.»

کلامی که بهمون سفارش کردی و ما چقدر دوریم ازش و شاید خیلی خیلی نزدیک...... !!

 میلاد روسول خوبیها و مهربونیها و امام جعفر صادق رو به همگی تبریک میگم...... امیدوارم هر کی هر حاجتی داره تو این روز مبارک عیدی بگیره...... و خود پیامبر تو آخرت شفاعتش کنه من هم بین جمع شما خوبان....

یا رسول الله..... پیامبر دلسوز .....ای کاش تونسته باشیم همون امتی باشیم که انتظارش رو داری.....

همین طوری برای خودم مینویسم.......

دلتنگیام رو ورق میزنم....

انبوه واژه ها...

خستگیا....

امیدها....

روشناییا....

ناخود آگاه از اعماق وجودم مینویسم.....برای خداجونم که:

دلم تنگه خدا ...... آخه اون بقیع میخواد......مسجد النبی میخواد....

دوباره میخونمش ...... میبینم چقدر به دلم میشینه....

/ 0 نظر / 12 بازدید