صلوات برای اهل قبور

امام رضا علیه السلام در مورد این صلوات فرمودند :

اگر در قبرستان مسلمین یکبار خوانده شود، تا ده سال و اگر دو بار خوانده ششود تا چهل سال و اگر سه بار خواند شود تا ابد عذاب از ان قبرستان برداشته شود، و اگر بر سر قبر پدر و مادر خوانده شود، حق انها ادا خواهد شد.

اللهم صل علی محمد وال محمد ما دامت الصلوات
و صل علی محمد وال محمد ما دامت البرکات
و صل علی محمد وال محمد ما دامت الرحمه
اللهم صل علی روح محمد و ال محمد فی الارواح ،
وصل علی جسد محمد وال محمد فی الاجساد
و صل علی قبر محمد وال محمد فی القبور
وصل علی صوره محمد و ال محمد فی الصور
و صل علی تربه محمد وال محمد فی التراب
و صل علی نور محمد و ال محمد فی الانوار
برحمتک یا الرحم الرحمین

/ 0 نظر / 29 بازدید