در کنز العمال آمده است.هیچ دعایی
به وجود نمی آید مگر آنکه میان آن دها و خدای
تعالی حجاب و مانعی ایجاد می شود وتا بر محمد درود نفرستید
دعا ی او به اجابت نمی رسداگر بر محمد و ال محمد درود فرستاد آن حجاب
بر طرف می شود ودعا وارد می شود  و مورد اجابت قرار می گیرد و هر گاه درود بر محمد 
(ص)و ال او نفرستد دعا باز می گردد وبه اجابت نمی رسد

التماس دعا
 
صلوات
اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

/ 0 نظر / 5 بازدید